Ptaci.org
Stránky pozorování: hnízdící havrani v Praze i jinde, hvízdáci v Praze, labutě v Praze, husy v Praze, ptáci v Praze.

Svá pozorování hlašte nejlépe do databáze birds.cz, kde je můžete i vyhledávat, cenné jsou i záznamy mrtvých jedinců a hlavně příčina smrti (lze rozkliknout [+] před možností mrtvý).

Ptáci v Praze

Ptactvo Prahy. Seznam a komentáře jsou jen orientační a subjektivní a nemusí přesně odrážet aktuální skutečnost. Seznam druhů ptáků momentálně není kompletní a časem se doplňuje.

Dlouhokřídlí

Z chaluhovitých se pouze jednou objevila chaluha pomořanská, takže v následujícím seznamu budou jen rackovití.

racek bělohlavý - v zimě na některých místech (např. u Novotného lávky) i desítky až stovky
racek bouřní - jako předchozí, ale občas jdou blíže k lidem
racek černohlavý - velmi vzácně
racek chechtavý - nejhojnější, nejvíc v zimě ale v malém počtu na některých místech celoročně (nehnízdící ptáci), nehnízdí zde (už) ani v bízkém okolí, v zimě se běžně přiblíží až přímo k vám, mírně odlišný vzhled mladých a starých ptáků může u nezkušeného pozorovatele vyvolat dojem dvou různých druhů, mladí ptáci mají na křídlech hnědé skvrny a nohy i zobák žluto-oranžové, staří mají křídla čistě šedá a nohy a zobák oranžovo-červené, čistě hnědou hlavu mají pouze dospělí ptáci v době hnízdění, v červnu se v Praze začínají objevovat i čerstvá mláďata, ale ta jsou zdaleka odjinud, v Praze momentálně nehnízdí a vzhledem k celkové situaci zřejmě ani nebude
racek malý - velmi vzácně
racek mořský - velmi vzácně
racek středomořský - velmi vzácně, velmi nesnadné odlišit od bělohlavého
racek stříbřitý - vzácně, velmi nesnadné odlišit od bělohlavého (dříve se řadili všichni pod stříbřitého)
racek šedý - velmi vzácně (v celé ČR)
racek žlutonohý - velmi vzácně
rybáci - velmi vzácně: bahenní (1x), bělokřídlý (1x), černý, obecný

Potáplice

potáplice malá, potáplice severní - obě vzácně v zimě

Potápky

potápka černokrká - velmi vzácně, ale zatím relativně hojná např. na Hostivických rybnících u Prahy
potápka malá - normálně, hnízdí i zimuje
potápka roháč - normálně, hnízdí, v zimě vzácně
potápka rudokrká - velmi vzácně
potápka žlutorohá - velmi vzácně

Brodiví

bukač velký, bukáček malý (hn.?), čáp bílý (z neznámého důvodu nehnízdí ani v okolí), čáp černý, volavka bílá - vzácně
volavka červená - 1x 2008, volavka vlasatá - pouze uprchlíci ze zoo (2013)
kvakoš noční - méně vzácně, zřejmě hnízdí polodivoce v Zoologické zahradě a následně i ve Stromovce
volavka popelavá - běžně, několik párů hnízdí volně v Zoologické zahradě

Veslonozí

kormorán velký - hojný mimo hnízdění
kormorán malý - velmi vzácně

Dravci

káně lesní - na okrajích na polích běžný, v centru většinou jen přeletuje, vzácně hn.
krahujec obecný - hojný ale není tak snadno pozorovatelný jako poštolka, běžně hnízdí
moták pochop - vzácně i hnízdí
poštolka obecná - nejhojnější, běžně hnízdí, kdekoliv i v centru a na sídlištích
sokol sokol stěhovavý - až několik jedinců zimuje a přibližně dva páry hnízdí ve speciálně instalovaných budkách
vzácně: dřemlík tundrový, jestřáb lesní (vzácně i hnízdí), káně rousná (zima), luňák červený a hnědý, moták lužní, moták pilich, orel mořský, orlovec říční, ostříž lesní, včelojed lesní, poštolka rudonohá, ...

Hrabaví

bažant královský - vzácně
bažant obecný - hojný, hnízdí
koroptev polní - pravděpodobně hnízdí na okrajích Prahy dál od lidí respektive jejich psů a koček
křepelka polní

Papoušci

Jedná se většinou o uprchlíky z chovů: alexandr malý, andulka vlnkovaná, korela chocholatá, rosela Pennantova, rosela žlutobřichá, kakadu ...

Sovy

kalous ušatý - hnízdí
puštík obecný - hnízdí
vzácně se může objevit kalous pustovka, sýček obecný (údajně např. 2011 vypuštěni ze zoo), sova pálená, kulíšek nejmenší, případně další
výr velký - vzácně, jinak jsou chováni mimo jiné ve voliéře ve Valdštejnské zahradě

Svišťouni

Rorýsovití

rorýs obecný - zatím hojně hnízdí, ale díky nelegálnímu ničení hnízd zateplováním budov (a dokonce i úmyslně) výrazně ubývá
rorýs velký - velmi neobvyklý, pozorován 1944, 1957 a 2020

Kukačky

kukačka obecná - normálně

Krátkokřídlí

chřástal kropenatý, chřástal malý - velmi vzácně
chřástal polní, chřástal vodní, jeřáb popelavý - spíše vzácně, "revitalizací" prostředí na golfová hřiště a rakovinnou bytovou výstavbou včetně náplavy lidí se psy na tom bude zatím ještě možná někde hnízdící chřástal polní čím dál hůř (samozřejmě ignorováním zákonné ochrany)
lyska černá - velmi hojná, hojně hnízdí
slípka zelenonohá - někde poměrně hojná (a málo plachá, možná jde o unikátní chování jen v Praze, možná díky Zoo), hnízdí, např. na malých rybnících je to často po kachně druhý nejpravděpodobněji přítomný vodní pták, hnízda na Vltavě jsou často zničena "úklidem" nebo zvýšenou vodou, hnízdí např. ve Valdštejnské zahradě, ve Stromovce a různě na rybnících a na Vltavě, i bez rostlinného porostu

Bahňáci

bekasina otavní, břehouš černoocasý (1x), koliha velká, jespák obecný (1x), slučka malá, sluka lesní, vodouš bahenní (1x), vodouš kropenatý, vodouš rudonohý (1x), vodouš šedý, ústřičník velký (2013 - 1x, 2014 - 40 záznamů zřejmě stále jednoho jedince) -- velmi vzácně
čejka chocholatá, kulík říční, pisík obecný - méně vzácně, mohou i hnízdit

Srostloprstí

dudek chocholatý - velmi vzácně, údajně hnízdil (2016)
vlha pestrá - velmi vzácně, v budoucnu může být častější
ledňáček říční - normálně, hnízdí
mandelík hajní - asi jen 1x v roce 2002 (http://fkcso.cz/druhypos/corgar.html), v dávné minulosti nejspíš jako všude běžnější

Měkkozobí

holub domácí - obecně jako všude, počty ale klesají
holub hřivnáč - hojně hnízdí, ale v menším počtu už i zimuje
holub doupňák, hrdlička divoká - velmi vzácně
hrdlička zahradní - hojně, hnízdí

Šplhavci

datel černý - normálně
krutihlav obecný - vzácně, nebo spíše přehlížený
strakapoud malý, strakapoud prostřední - normálně
strakapoud velký - hojně hnízdí, nejhojnější zástupce řádu
žluna šedá - velmi vzácně
žluna zelená - hojná, hnízdí

Pěvci

Příliš rozsáhlá skupina, bude doplněna později... Velmi časté jsou jako všude sýkory koňadra a modřinka, kos černý. Vrabci jsou čím dál vzácnější evidentně díky čím dál větší likvidaci křovin a rekonstrukci a zateplování budov. Zajímavější je například hnízdění havranů, ve starší zástavbě nebo stromech hnízdí(/ly) i kavky (zejména centrum a Dejvice/Bubeneč, díky nepovolenému ničení hnízd se ale přesouvají i k dalším okrajovým částem). Překvapivě ještě v centru kolem Karlova mostu hnízdí vlaštovky, jinde spíše jiřičky, někde i břehule (nábřežní zdi, pískovny).

Vrubozobí

berneška rudokrká - jeden zřejmý utečenec ze ZOO, momentálně už nějak zmizel
berneška bělolící - jeden utečenec z chovu, další nejistého původu
berneška velká - ojediněle zatoulanec
čírka kropenatá - ojediněle zřejmě uprchlík z chovu
čírka modrá, čírka obecná - zejména při tahu
čírka úzkozobá a jiné druhy - ojediněle pravděp. ze ZOO
hohol severní - na některých místech (např. Troja a Zbraslav) v zimě hojný
hoholka lední - velmi vzácně
husa běločelá, husa polní (tundrová) - vzácně, v době tahu lze předpokládat přeletující hejna (klíny)
husa velká - několik pravidelně, 2016 hnízdění - viz husy
husice nilská - nejdříve vzácně, v poslední době zřejmě i hnízdící a čím dál častější
husice rezavá - velmi vzácně (1x)
hvízdák eurasijský - pravidelně při tahu a méně i v zimě viz hvízdáci
kachna divoká - obecně velmi hojná, hnízdí, objevují se i různé barevné domácí formy od bílé až po téměř zcela černou (černá s bílou náprsenkou /více takových ptáků viz klíč/ - kachna pomořanská, se spářila s normální, a z toho vznikly různě nedokonale zbarvené), v Podolí a Písnici se také objevilo plemeno Indický běžec, celí bílí jedinci nejsou albíni, ale jsou to také domácí plemena, tyto v Praze bývaly min. dvě, na Vltavě u Kampy a u Smíchova, podle per na ocase jsou to všechno samci
kachnička karolínská - velmi vzácně
kachnička mandarinská - vzácně, ale čím dál častější (nejspíš po začátku pravidelného hnízdění v Brně)
kopřivka obecná - vzácně, často při jarním tahu
labuť malá - zřejmě ne, záznam nebyl potvrzen a zřejmě se jednalo jen o překlep při zápisu
labuť velká - na určitých místech (krmištích) hojná (v zimě v současnosti řádově ve stovkách až kolem 1000 a není to nic nového, takového počtu dosahovaly už v 80. letech, Vltava v Praze je jejich nejvýznamnějším zimovištěm), hnízdí, viz labutě
labuť zpěvná - prokazatelně pozorovány zatím jen v Hostivici u Prahy
lžičák pestrý - vzácnější, ale běžně při jarním tahu; hnízdění zatím nebylo zcela jistě prokázáno, ale některá pozorování by ho ojediněle mohla indikovat (případně křížení s kachnou divokou, opakovaně pozorován tok)
morčák bílý - na určitých místech (Troja) v zimě většinou několik
morčák prostřední - velmi vzácně
morčák velký - opět zejména v Troji v zimě běžně, od roku 2016 prokázáno i hnízdění (Troja/Stromovka)
ostralka štíhlá - vzácně
pižmovka velká / domácí - vzácně, někdy ale i několik jedinců (může být černo/bílá, nebo celá bílá)
polák chocholačka - hojný, méně hnízdí, možná čím dál častěji
polák velký - hojný, možná o něco méně než chocholačka včetně občasného hnízdění, před pár desetiletími velmi hojně zimoval
polák kaholka - vzácnější, v zimě pravidelně i několik (pozor na záměnu s chocholačkou)
polák malý - velmi vzácně
turpan černý, turpan hnědý - velmi vzácně
zrzohlávka rudozobá - vzácně, zejména se objevovala jednotlivě v zimě, při jarním tahu i několik

Alky

alkoun obecný - pouze 1986 - 6 ex.

Ostatní

páv korunkatý - pouze v zajetí - např. Valdštejnská zahrada, Vojanovy sady, Šeberov ...
husa labutí - čínská (kříženci) - v zajetí - např. Zookoutek Hostivař, Dolnomlýnský rybník, možnost útěku

Nepozorováni

(ale samozřejmě mohou být v Zoo nebo se někdy objevit)
lelkové, plameňáci, trubkonosí

Doplnění - savci

Nemusíme zůstat jen u ptáků. Mezi savce samozřejmě patří netopýři, v Praze je mnoho druhů. U vody se kromě potkanů objevují i velcí hlodavci - často nutrie a vzácněji i ondatry (někdo je může chybně považovat za bobry nebo vydry). Bobr se sice v poslední době v Praze také objevil, ale rozhodně to nejsou ta zvířata, která si ve větších počtech chodí až k lidem pro krmení. Na polích jsou běžně zajíci, ale například u metra Chodov jsou králíci. Na malé zajíce a králíky v žádném případě nesahejte a nechte je být.

Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.