Ptaci.org
Stránky pozorování: hnízdění havranů, hvízdáci v Praze, labutě v Praze, husy v Praze, ptáci v Praze.

Labutě v Praze

Nedávejte krmení blízko hnízda a už vůbec ne přímo do hnízda!

Nechoďte k labutím s volně pobíhajícím psem ani dítětem a už vůbec ne blízko hnízda!

Vzhledem k tomu, že nejmenovaní "pracovití" občané, nejspíš původem z dálného východu, se zřejmě čím dál častěji dopouštějí trestné činnosti pytláctví, nebudou zde dále prezentovány podrobnosti o hnízdištích. Pokud budete pozorovat podezřelou činnost jako bezdůvodné odchytávání a odvážení ptáků, tak ji zdokumentujte a nahlaste Policii.

Noi dung bi loai bo de ngan ngua toi pham.

Pokud spolehlivě odečtete kroužek, měli byste poslat hlášení Kroužkovací stanici NM Praha.


Jako konfliktně nejbezpečnější místo pro krmení labutí je například náplavka Rašínovo nábřeží.

Je třeba zde vyvrátit některé mýty:
1.) Labutě nežerou ryby a v žádném případě je nemohou aktivně lovit. Nemají ani zobák pro trhání masa. Pokud to přes to uvidíte, tak si všimněte, že jde o už dávno předtím mrtvou a rozkuchanou rybu. Pro srovnání mnohem častěji uvidíte požírání plastových tašek nebo polystyrenu. To vše jen na místě, kde nemají přirozenou rostlinnou potravu.
2.) Hnízdící labutě nemají za následek vymizení jiných druhů. Agresivně se chovají pouze k cizím jedincům svého vlastního druhu. Menší ptáky ignorují a vpodstatě je navíc ještě naopak spolu se sebou nezáměrně chrání před predátory. Následující fotografie ukazují, jak kachny mohou klidně pobývat v blízkosti hnízda labutí.

A k vašemu chování k nim:
1.) Při krmení. Nechodit krmit se psy, ani je v blízkosti venčit (máte k tomu k dispozici celý zbytek města, ptáci mají jen vodu). Když už neberete ohled na ptáky, tak by vás mohlo zajímat alespoň to, že na místě jejich zvýšené koncentrace je velké množství jejich trusu i s možnými nemocemi, a do toho bude váš pes šlapat. Pokud možno nechodit ani s vychovanými psy a na vodítku. Ptáci by si na ně neměli zvykat. Pokud nemáte dostatečně vychované děti a neudržíte si je ani za ruce, nechoďte s nimi na taková místa, kde mohou přiběhnout přímo až k ptákům. Příliš rychlé přiblížení nebo dokonce pokus o "hlazení" mohou vyhodnotit jako útok. Vhodná je přítomnost nějakého "oddělujícího prvku", jako je vyvýšené nábřeží (například Rašínovo). Labutě nekrmte "z ruky", pokud nechcete, aby vás docela bolestivě "štíply". Některé se mohou dožadovat krmení až agresivně. V takovém případě nejlépe odejděte kousek jinam (pokud ji "dáte co chce", tak toto její chování teoreticky instinktivně podporujete). Rozhodně byste neměli podnikat žádné vaše "protiútoky" (viz v dalším odstavci). Z několika důvodů je nejlepší jim házet krmení přímo do vody, nebo alespoň co nejblíže břehu. Labutě se sice "nechají vylákat" i dále od břehu, ale to má kromě znečištění prostranství (může být pokutováno) za následek i velmi ztíženou možnost jejich úniku zpět na vodu v případě nějakého ohrožení např. volně pobíhajícím psem. Další totéž jako v následujícím odstavci.
2.) Při hnízdění. Především se nepřibližovat blízko hnízda nebo mláďat, pokud předem neznáte chování a "bezpečnou vzdálenost" toho konkrétního páru. Ale i to se může z nějakého důvodu v čase změnit. Obecně se musíte přibližovat a pohybovat pomalu a pokud pták začne syčet, musíte odstoupit. Ony tam jsou "doma" a určují si podmínky vaší "návštěvy". Vy nesmíte začínat "útok", a to platí i pro jakékoliv plašení nebo příliš rychlé přibližování se. Nepřibližovat se s neovladatelnými dětmi nebo psy a nejlépe je vůbec nepouštět do vody (mimochodem také ničí vajíčka ohrožených obojživelníků). Neuposlechnutí "výhrůžky" nebo ještě navíc výpady z vaší strany pak mohou být následovány obranným protiútokem. Za další v zásadě žádný volněžijící pták nestojí o lidské dotyky, tak se je ani nepokoušejte "hladit" a už vůbec ne malá mláďata. To by nepochybně jejich rodiče vyhodnotily jako pokus o "krádež". Raději je ani nekrmte, jednak aby si na to příliš nezvykaly a naučily se především hledat přirozenou potravu, a také z důvodu většinou nevhodného druhu krmení (vhodná by mohla být třeba tráva bez pesticidů).


Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.