Ptaci.org

Klíče k určování ptáků

Časem možná bude zprovozněn vyhledávací klíč na principu databáze.

Neobsahuje všechny druhy, možnost chyb. m = samec, f = samice.

Statický klíč podle barvy peří

Bílá

volavka bílá
volavka stříbřitá
labuť velká
labuť zpěvná
různé domácí druhy: holub domácí, kachna domácí, pižmovka domácí, ...

Bílá + černá

/v různé míře/
morčák velký m
morčák malý = morčák bílý
čáp bílý
čáp černý
polák chocholačka m - nejčastější "černobílá kachna"
kříženci kachny pomořanské
pižmovka domácí
hohol severní m
kajka mořská m
tenkozobec opačný
ústřičník velký
čejka chocholatá
racek mořský
strakapoud ...
vlaštovka obecná
jiřička obecná
břehule říční
kos horský m
neobvykle zbarvený kos černý
skorec vodní /šedočerná nebo hnědá + bílá/
špaček obecný - podzim
lejsek černohlavý m
lejsek bělokrký m
sýkora uhelníček
mlynařík dlouhoocasý
straka obecná
vrána černobílá - nežije v ČR, pouze v Africe
šedá + černá ... vrána šedá
černá + bílá + hnědá ... dudek chocholatý

"černobílá kachna"

polák chocholačka m - nejběžnější
hohol severní m
morčák velký m
polák kaholka m - u nás není v létě
kachna domácí nebo hybrid viz dále
lyska černá - pouze bílý zobák a štítek na hlavě
morčák malý = morčák bílý - vzácně ale pravidelně
pižmovka domácí (černobílá nebo celá bílá)

Černý pták s bílou náprsenkou

skorec vodní
kos horský
možný i neobvykle odchylně zbarvený kos černý
kříženci divokých/domácích kachen - původní plemeno např. kachna pomořanská
mladý kormorán velký (bílá od prsou až pod ocas)
z určitého pohledu straka obecná

Bílá + šedá /+ černá/

morčák velký m
volavka popelavá
jeřáb popelavý
husa velká
dravci
kulík říční a jiné druhy
většina druhů racků a rybáků
holub domácí /holub skalní/
konipas bílý
pěnice černohlavá m
sýkora babka, lužní, parukářka, uhelníček
mlynařík dlouhoocasý
vrána šedá, kavka obecná /barvy šedá + černá/
stehlík obecný /bílá, žlutá, hnědá, červená, černá/
hýl obecný f
ťuhýk obecný m /+ hnědá/
ťuhýk šedý
kukačka obecná

Modrá

/i jen částečně/
pěvuška modrá /část hlavy šedomodrá/
slavík modráček
sýkora modřinka, z malé části zdánlivě i koňadra
pěnkava obecná m /části/
brhlík lesní /modrošedý/
dlask tlustozobý /malé části/
sojka obecná /malé části na křídle/
ledňáček říční - asi náš nejmodřejší pták z běžnějších druhů
vlha pestrá
mandelík hajní
papoušek mniší
bažant obecný m - malé části
straka modrá nebo iberská - nežije v ČR
papežík indigový m v sš - celomodrý pták - nežije v ČR
kotinga azurová - pouze ve Střední Americe
straka obecná, jiřička obecná a další druhy s černým peřím /zdánlivé modré odlesky/

Černá

/zcela nebo z velké části nebo zdánlivě/
kormorán velký
čáp černý
polák chocholačka
tetřev hlušec m
tetřívek obecný m
lyska černá
slípka zelenonohá
rybák černý
holub domácí /může být i celý téměř černý/
datel černý - černý s červenou na hlavě
rorýs obecný
kos černý m
kos horský m
špaček obecný
rehek domácí m
krkavec velký
vrána černá
havran polní
kavka obecná /více šedá/
další černí ptáci, kteří nejsou v ČR - např. palmovník tmavý, vlhovec zpěvavý, vlhovec velkoocasý, trupiál žlutozobý, ...

"černá kachna"

některé kachny domácí nebo jejich kříženci
lyska černá - nepatří mezi kachny, menší než kachna, bílý zobák a štítek na hlavě
polák chocholačka f - menší než kachna, samec je černobílý
kormorán velký - nepatří mezi kachny, větší než kachna

Žlutá

/i jen částečně nebo zdánlivě/
strnad obecný
zvonek zelený
čížek lesní
zvonohlík zahradní
stehlík obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
konipas horský
konipas luční
žluna zelená
žluna šedá
žluva hajní

Zelená

kachna divoká m /hlava/
žluna zelená - zelený s červenou hlavou svrchu
žluna šedá - šedá hlava s malou /m/ nebo žádnou /f/ červenou skvrnou
křivka obecná f
zvonek zelený - v zimě často na krmítku
alexandr malý - zelený papoušek s červeným zobákem
alexandr velký - navíc červený pruh na křídle
papoušek mniší - zelený + šedý + modrý
+ mnoho dalších jen zdánlivě zelených

"kachna se zelenou hlavou"

kachna divoká m - nejběžnější
lžičák pestrý m
čírka obecná m - zel. pruh
morčák velký m - pouze odlesk z černé
hohol severní m - pouze odlesk z černé
kachnička mandarinská m - částečně
kachnička karolínská m - z. pruh

Červená

/nikoliv oranžová nebo hnědá/
částečně u datlovitých
pěnkava obecná m
stehlík obecný /část/
čečetka zimní m
konopka obecná m
hýl obecný m
křivka obecná m
hýl rudý m

"kachna s červenou hlavou"

/nebo hnědou/
polák velký m - kaštanová hlava, šedočerný zobák, běžnější pták
zrzohlávka rudozobá m - rezavooranžová hlava, červený zobák, vzácnější pták
hvízdák eurasijský m - kaštanová hlava se žlutavým pruhem

Ptáci s červeným zobákem

čáp bílý
čáp černý
zrzohlávka rudozobá (kachna)
ústřičník velký (mořský pták)
alexandr malý (zelený papoušek)
husice liščí (kachnovitý)
pižmovka domácí (kachnovitý)
racek chechtavý, rybák ... a další

Oranžová

/nikoliv červená nebo hnědá, s nejistou hranicí/
kachnička mandarinská m
zrzohlávka rudozobá m /hlava/
brhlík lesní
drozd cvrčala
červenka obecná
rehek zahradní
rehek domácí m /ocas/
pěnkava jikavec
ledňáček říční

Klíč podle vzhledu

Pták podobný vlaštovce

rorýs obecný
vlaštovka obecná
jiřička obecná
břehule říční
- porovnávací obrázek se všemi
jiný druh vlaštovkovitých nebo rorýsovitých

Další ptáci se siluetou vlaštovky

rybák obecný, rybák dlouhoocasý a další rybáci - ptáci podobní rackům
vlha vlaštovčí - pouze v Africe
ouhorlík stepní, ouhorlík černokřídlý - v ČR velmi vzácně

- dravci

luňák vlaštovčí - pouze v Americe
luněc vidloocasý - pouze v Africe
V ČR pouze trošku podobní příbuzní luněc šedý, luňák červený a luňák hnědý

Zbarvením podobný vlaštovce

lejsek černohlavý
lejsek bělokrký
lejsek černokrký (není v ČR)

Černý pták podobný vráně

vrána černá - celá černá, vrána šedá je černá+šedá, včetně kříženců, někdy jsou všechny pod jedním druhem vrána obecná
havran polní - dospělý pták má holý světle šedý kořen zobáku
krkavec velký - větší než havran/vrána
kavka obecná - šedá+černá, menší než havran/vrána, téměř jako holub až menší

Pták jako kos

Černý

kos černý - m černý, f hnědá s nevýraznými skvrnami na hrdle
špaček obecný
kos horský - černý s bíl. náprs.

Hnědý se skvrnami

drozd zpěvný - v létě nejčastější z drozdů
drozd kvíčala - v zimě nejčastější z drozdů
drozd brávník
drozd cvrčala

Ostatní

skorec vodní - šedočerný nebo hnědý s bíl. náprs.
skorec šedý - není v ČR
brkoslav severní - častý pouze v některých zimách

Menší než lyska, s červeným+žlutým zobákem

slípka zelenonohá

Ptáci podobní husám, letí ve tvaru V

husa velká
husa polní
husa běločelá
smíšené hejno různých předchozích druhů, případně i jiného
jeřáb popelavý
kormorán velký

Ptáci s chocholkou

čejka chocholatá
potápka roháč
polák chocholačka
některé další kachny a morčáci
některé volavky
skřivan polní
chocholouš obecný - je velmi podobný skřivanu polnímu, v současnosti u nás vzácný, bývá např. u velkých obchodních center na okrajích měst
brkoslav severní - u nás ve větších počtech pouze některé zimy
sýkora parukářka
dudek chocholatý

Ptáci zdánlivě s ušima či rohy (dvě chocholky)

skřivan ouškatý
kalous ušatý - sova
výr velký - sova
potápka roháč
potápka žlutorohá, potápka černokrká - žluté jakoby vousy od očí dozadu

Pták s dlouhým ocasem

ostralka štíhlá
hoholka lední
bažant obecný a další druhy bažantů
chaluha malá (v ČR velmi vzácně), případně další chaluhy
rybák obecný
rybák dlouhoocasý (v ČR vzácně), případně další rybáci
kukačka obecná
lelek lesní
vlha pestrá
vlaštovka obecná
vlaštovka skalní (v ČR velmi vzácně)
konipasi a lindušky
mlynařík dlouhoocasý
sýkořice vousatá
ťuhýci
straka obecná
alexandr malý a další papoušci
další, kteří nejsou v ČR: faeton, fregatka, stepokur, hrdlička kapská, kukačka - jiné druhy, vlha - jiné druhy, drozdec, pěvec, prinie, timálie a další...
pozn. volavky, čápi a další brodiví, jeřábi, tenkozobec opačný, pisila čáponohá a další bahňáci ... mají v letu dozadu natažené dlouhé nohy

Kolibřík

Kolibříci v ČR ani v Evropě nežijí. Mnoho našich ptáků se umí "zastavit ve vzduchu" (asi nejčastěji poštolka), ale obvykle tak menší ptáci loví hmyz a nesají nektar. Naopak na květech saje nektar hmyz podobný kolibříkovi.

Klíč podle hnízda

Nora vyhrabaná ve svislé písečné nebo hliněné stěně

ledňáček říční - jednotlivě, u vody
břehule říční - většinou v koloniích, u vody i mimo (pískovny), může být i v dírách kamenné nebo betonové zdi
vlha pestrá - většinou v koloniích, pískovny, meze apod.

Na budovách miska / část koule slepená z hlíny

jiřička obecná - hnízdo je uzavřené, jen s otvorem (pokud není poškozeno), většinou vně budov
vlaštovka obecná - hnízdo tvaru misky, shora otevřené, většinou uvnitř budov, v průjezdech do dvorů, ve stájích
hnízda obou předchozích druhů může používat i mnoho jiných druhů (vrabci, rehci, sýkory)

V dutinách na budovách

netopýři (nepatří mezi ptáky)
rorýs obecný (téměř nikde jinde kromě budov a náhradních budek nehnízdí)
vrabec domácí
vrabec polní
sýkora koňadra
sýkora modřinka
vzácně i jiné sýkory
kavka obecná
špaček obecný
konipas bílý
rehek domácí
rehek zahradní - zejména polodutiny
lejsek šedý - polodutiny
poštolka obecná
holub domácí
vzácně v polodutinách i holub hřivnáč nebo hrdlička zahradní
sova pálená
sýček obecný
strakapoud velký, žluna zelená, případně další šplhavci - pouze vlastní vytesané dutiny
v některých dutinách může i brhlík lesní
v některých polodutinách možná červenka obecná
v některých polodutinách nebo otevřenějších prostorách kos černý
případně i jiné druhy

Klíče jinde

český
český
německý
anglický

Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.