Ptaci.org
Informace k webu: probíhají zde momentálně různé experimenty s tvorbou webu a databází a některý obsah je jen dočasný. Pokud něco nemůžete najít, většina veřejného obsahu může být případně ještě nějakou dobu dostupná v dočasném archivu.

Mortalita ptáků

Jedná se o vlastní neodborný výzkum.

Viz také mrtví ptáci.


Odhady podílů příčin zabití ptáků způsobených člověkem. Zdroj prvního: www.ochranaptaku.cz, zdroj druhého: Wiki (průměrný součet dosahuje 1,3 miliardy), zdroj třetího: Ottawa Citizen, zdroj čtvrtého: BirdLife (součet 269 milionů). Všechno může obsahovat i výrazné zkreslení a některé jiné příčiny tam mohou chybět.

Každý den zemře v Evropě více než 250 000 ptáků z důvodu kolize se stacionárními objekty! (elektrická vedení, průhledné a zrcadlové skleněné plochy) Z amatérských pozorování v Česku však výrazně převažují mrtví u/na silnici, neboli zabití automobilem či jiným silničním motorovým vozidlem. Stěhovavých ptáků je každý rok ve Středomoří uloveno asi 25 milionů. Přesto hlavní vliv na úbytek některých ptáků má poškozování prostředí, zejména činnostmi společnými se zemědělstvím a zástavbou zeleně a vše je umocněno kapitalistickým tržním systémem.

Pokud je nějaký pták zraněný, nikoliv mrtvý, zavolejte centrální linku záchrany zvířat (zvířecí záchranka) 774 155 155, Praha: 774 155 185, nebo jinou ZS ve vašem okolí na www.zvirevnouzi.cz, přinejhorším městskou policii.

Mrtvé ptáky si můžete odnést domů, ale nesmíte s nimi ani jejich částmi obchodovat. Vhodné je ho darovat k preparaci do muzea. Pokud už ho z místa odnesete nebo ne, pokud možno ho zapište do databáze birds.cz vizte nápovědu.

Podíl "příčin" podle databáze

Jedná se o počet záznamů s kategorizovanou okolností nálezu. Čísla nelze brát přesně. Někde jde z velké části o cílené kontroly vybraných lokalit.

37 % silnice
14 % sklo
7 % predace (včetně domácích koček apod., případně i posmrtné sežrání)
2 % el. sloup
2 % dráty (včetně tramvajových trolejí a pomocných drátů)
2 % kriminalita
1 % železnice (včetně tramvaje)
0,9 % choroba
zbytek nekategorizováno (neurčeno nebo nepřesně zapsáno)

Průhledné skleněné stěny

Průhledná neboli transparentní znamená, že je skrz ni vidět jako kdyby tam nic nebylo, ale nebezpečné jsou i částečně průhledné, jakoby zabarvené, které za zhoršených světelných podmínek také nejsou vidět. Na mnoha příkladech už bylo dokázáno, že siluety dravců jsou úplně k ničemu. Ptáci jsou zřejmě inteligentnější než lidé a poznají, že se o živého dravce nejedná. Někdy dokonce jsou použity siluety zcela nesmyslných druhů a/nebo jejich značně zmenšených velikostí.

Ptáci z několika důvodů nemusí zůstat ležet přímo pod stěnou, ale třeba o metr dále. Při určování příčiny je třeba použít mozek a prohlédnout okolí, stejně tak při počítání a hledání ptáků.

Víte-li o nějaké jiné potenciálně nebezpečné stěně, napište na:

Zrcadlové (reflexní) plochy

To jsou zejména "moderní" budovy, jsou už skoro všude, např. Pankrác, Nové Butovice, něco částečně je i u Hloubětína a Rajské zahrady...

Dalším "pravidelným" místem je takzvaná O2 Arena nebo Sazka Arena nebo Kdo-jiný-si-zaplatí_Arena, prostě kruhová skleněná hala u Českomoravské, kde ale pravidelně probíhá úklid, takže tam zřejmě nic nenajdete.

Snad nejnebezpečnější možnost je ukázána na budově Národního muzea v Horních Počernicích, kde jsou velké části stěn stoprocentními zrcadly.

S velkou pravděpodobností bude velmi nebezpečný The Park u Chodova, kde ale je permanentně ostraha.

Přes to všechno moderní architekti stále vymýšlí takové slaboduché výstřelky nejen v podobě budov, ale i různých památníků apod.

Mrtví ptáci na silnicích

Podle amatérských pozorování je to u nás nejčastější příčina, navíc i ty protihlukové stěny mají stejnou podstatu - automobily.

Nejčastější řády

172 - pěvci
25 - měkkozobí
19 - dravci
19 - sovy
15 - šplhavci
8 - hrabaví
4 - vrubozobí - kachna divoká
3 - bahňáci
2 - krátkokřídlí
2 - dlouhokřídlí
2 - lelkové - lelek lesní
1 - potápky
1 - brodiví
1 - svišťouni - rorýs obecný

Nejčastější druhy

Jedná se o počty amatérských záznamů, neberte to jako faktickou přesnost. Jsou uvedeny druhy s počtem záznamů v době aktualizase 5 a více.
49 - kos černý
17 - vrabec domácí
15 - holub domácí
14 - káně lesní
14 - drozd zpěvný
12 - strakapoud velký
10 - červenka obecná
11 - kalous ušatý
11 - strnad obecný
7 - sýkora koňadra
7 - pěnkava obecná
6 - hrdlička zahradní
5 - bažant obecný

Pravděpodobné příčiny vyšších počtů podle druhu

kos černý, drozd zpěvný - rychlá jízda auta, přelety nízko nad silnicí, vysoký počet ptáků ve městech
vrabec domácí nebo jiné malé druhy - rychlá jízda auta, přelet nad silnicí nebo sběr potravy na silnici, tímto druhem je u neodborníků nazýváno téměř všechno podobné velikosti a zbarvení, proto je potřeba brát s rezervou
holub domácí - rychlá jízda auta nebo neochota holuba odletět i před pomalým vozidlem, tento druh je velmi často ignorován, a proto by mohly být počty ve skutečnosti větší
káně lesní - sběr jiných mrtvých ptáků na silnici + rychlá auta, lepší viditelnost mrtvol díky velikosti, oblíbenost řádu, jinak podobně jako u vrabce
strakapoud velký - to je velmi zvláštní, protože jsou i na silnicích, kde nejde jet rychle, pravděpodobně je příčinou jeho špatné pohybování po zemi, dále zajímavější vzhled ptáka
červenka obecná - jako ostatní + oblíbenost druhu
obecně dravce a sovy díky jejich velikosti pozorovatel uvidí i při jízdě z auta, a proto je pravděpodobně častěji zaznamená než nějaké malé ptáky

Různé

Podezřele velké množství mrtvých holubů domácích se objevuje v Praze kolem vyšehradského železničního mostu. Přímo na mostě mohou být zabiti vlakem zejména mladí ptáci po opuštění hnízda, ale začali se objevovat mrtvoly i zcela mimo dosah železnice, takže se nabízí možnost nějaké nemoci nebo i přispění člověka. Pokud někdo touží po jejich fotografiích, tak není problém je sem přidat, až bude čas.

Aktuální masakr ptáků v Egyptě, petice.

Stále trvající nelegální masakry ptáků na Kypru.

Dráty nad mosty přes řeku

1) Většinou troleje pro tramvaje, jsou za zhoršených podmínek téměř neviditelné. Tyto dráty zabíjí mechanicky - nárazem do nich (případně i po pádu ptáka na beton), elektrický proud v těchto případech nehraje žádnou roli. Velmi nebezpečné pro přeletující vodní ptáky, např. labutě, které se jim při zpozorování těsně před nimi už nemohou vyhnout. Pravděpodobně je i to příčinou, proč se někdy záhadně objevují i živé labutě na mostech, prostě tam spadly po nárazu do drátů a jen náhodou to přežily. Teoreticky by bylo možné dráty zviditelnit například nějakým plastovým pásem těsně nad drátem, případně před ním (zespodu musí zůstat volný pro sběrač). Příčinu úmrtí může zkreslovat zabití na silnici (zejména holubů).

Např. Most Legií (prokazatelně několik mrtvých ptáků), Palackého, Mánesův a další...

2) Lana jako součást konstrukce mostu - takové údajně jsou (s negativními zkušenostmi) např. v Plzni a Bratislavě, měl být i v Přerově.

Dráty nad rybníky

Např. v Praze Martiňák (Čeněk), Hrnčířské louky, RN Milíčov, Strnad v Hostivici u Prahy, v JČ Ražický rybník... Někde jinde je dokonce i sloup uprostřed rybníku!

Zabíjení tažných ptáků

(doplněno)

Kromě předchozích příčin jako nárazy do překážek, dochází zejména k jejich úmyslnému lovu lidmi. K obrovským masakrům dochází zejména kolem jihu Evropy - Itálie, Francie, Malta, Kypr, Libanon. Důvodem je poue lidská zábava (přímo ze zabíjení nebo z konzumace "zakázaných pochoutek"). Stěhovavých ptáků je každý rok ve Středomoří uloveno asi 25 milionů. Další samozřejmě uloví přelidnění Afričané.

Orientační podíl příčin úmrtí podle počtu záznamů v databázi

Rozhodně to nelze považovat za skutečný stav, je zatíženo mnoha chybami - např. pravidelně sledovaná místa výše, nedostatečná kontrola silnic / železnic / drátů / trávy pod okny, skrytá kriminalita, nezadání / dříve nemožnost zadání příčiny, větší počet v jednom záznamu, ... čísla nejsou aktualizována.

mrtvý celkem: 570
mrtvý na silnici: 199
mrtvý pod skleněnou plochou: 47
predace: 23
mrtvý pod sloupem el. vedení: 13
mrtvý pod dráty el. vedení: 11
ptačí kriminalita: 8 (včetně volavky bílé)
mrtvý na železnici: 6 (příčinou mohou být i dráty, u některých holubů i něco jiného)
mrtvý s příznaky choroby: 3 (kategorie přidána mnohem později)

kladné zkreslení člověkem - známá místa, viditelná místa, oblíbenost nebo vzácnost druhu, velikost respektive viditelnost druhu, ...
záporné zkreslení člověkem - neoblíbenost nebo běžnost druhu /např. holubi/, sebrání mrtvoly /pro sběratelství nebo častěji pro zatajení skutečnosti/, "pod mým oknem nic neumřelo", utajení kriminality apod., ...
záporné zkreslení přirozené - sežrání mrtvého ptáka dravcem, jiná destrukce, pád do vody, ...

Zranění

Může k němu docházet ze stejných příčin jako smrti, ale časté je i zranění různými odpadky, zejména umělými provázky a rybářskými vlasci, případně i háčky, a také se objevuje otrava olovem (myslivci, rybáři) nebo přímo postřelení. Zraněného ptáka je nejlepší předat odborníkům do záchranné stanice, doma vám s vekou pravděpodobností zemře. U ohrožených druhů je to povinné.

Pokud je nějaký pták zraněný, nikoliv mrtvý, zavolejte centrální linku záchrany zvířat (zvířecí záchranka) 774 155 155, Praha: 774 155 185 nebo jinou ZS ve vašem okolí, přinejhorším městskou policii.

Odkazy jinam

Cesta k bezpečným sloupům vede i přes vaše fotografie

Sloupy smrti opět zabíjely, Čtvrtek, 05 Září 2013 21:16, vcpcso

Má predace vliv na pokles ptačích populací?, Čtvrtek, 15 Srpen 2013 00:00, vcpcsoUrčení druhů i cokoliv jiného můžete psát na: 

Do databáze pozorování ptáků může přispívat kdokoliv z vás i ne-ornitologů. Nezapomeňte, že nabídka v poli "aktivita" je rozklikávací i do nižších kategorií (důležité pokud je zřejmá příčina smrti).


Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.