Ptaci.org
Informace k webu: probíhají zde momentálně různé experimenty s tvorbou webu a databází a některý obsah je jen dočasný. Pokud něco nemůžete najít, většina veřejného obsahu může být případně ještě nějakou dobu dostupná v dočasném archivu.

Neoficiální nápověda k databázi birds.cz

Plné využití pole Aktivita

Pro účely snadného vyhledávání a hromadného zpracovávání dat je důležité do pole Aktivita zadat správnou kategorii. Další málo známou věcí je, že některé z nabízených možností lze ještě dále rozklikávat na přesnější podkategorie.

Kategorii lze zadat klepnutím na šipku vpravo od pole a dále proklikání jak je ilustrováno nebo začít přímo do pole psát počáteční písmena (například mrtvý ...) a vybrat z nabízených možností, lze ji napsat i úplně celou. Faktická správnost bude rozebrána dále.

Takto lze zadat pravděpodobnou příčinu úmrtí, zranění, chorobu i konkrétní směr přeletu. U hnízdění je upřesnění nově povinné.

Zapisujte i mrtvé holuby, není důvod žádný druh vynechávat.

Volba správné kategorie

Mrtvý

Pokud jde o možnosti v kategorii mrtvý, je to především myšleno pro okolnosti nálezu, nikoliv nějaké zaručeně jisté určování příčiny. Proto jsou tam možnosti jako mrtvý na silnici, pod dráty, pod sklem, a podobně.

Vždy ale zkuste při nálezu prohlédnout okolí pro jiné možnosti a poté zapsat do poznámky. Například, že nad silnicí jsou dráty, nebo naopak, že tam nic jiného není. U skleněné plochy napsat podrobnosti o ní, například okno domu, velká zrcadlová budova, průhledná stěna, zdánlivé zabezpečení samolepkami... Kdo má čas nazbyt, může zapsat i rozměry jednotlivých ploch apod.

Možnost mrtvý na silnici bohužel nebyla pojmenována zcela správně, protože v mnoha případech je tělo hned vedle silnice - u silnice, nikoliv na silnici. Pokud je tedy nějaký pták mrtvý například metr od silnice, a nepřipadá v úvahu žádná jiná možnost jako dráty nad silnicí nebo protihluková stěna, není žádnu chybou zadat přímo mrtvý na silnici, jedná se stále o stejnou předpokládanou příčinu.

Existují případy, kdy by naopak nemuselo být příliš vhodné zaznamenávat nejpřesnější podkategorii, protože připadá v úvahu více možností. Jedná se zejména o dráty nad silnicí včetně tramvajových trolejí, most s protihlukovou stěnou nad silnicí, stěna u silnice, a tak podobně. V těchto případech sice leží na silnici, ale mohlo dojít ke konečnému zabití jak na silnici, tak i na jiném předmětu nad nebo vedle. (Přesto takové zadání není žádnou chybou a při zpracování dat se s tím musí počítat.) Pokud si v těchto případech nejste dostatečně jisti, tak raději nechte pouze mrtvý a všechny potřebné informace o možných příčinách napište do poznámky.

V případě mrtvý na železnici pokud možno do poznámky napište i to, zda je železnice elektrická, tzn. že jsou nad kolejemi dráty nebo nikoliv.

Podobně u skleněných ploch, pokud máte zájem pomoci podrobnějšímu výzkumu a následné ochraně, napište co nejvíce informací.

Nová kategorie - sedící na sloupě el. vedení - má sloužit k výzkumu toho, jakým způsobem ptáci usedají na který typ sloupu. Pro to je nutné přiložit fotografii, jinak je to k ničemu. Na fotce by měla být vidět i větší část sloupu (horní část s izolátory) a ne jen samotný pták. Někdo asi také nechápe rozdíl mezi sloupem a drátem. Sloup je to, co trčí ze země svisle nahoru a visí na tom vodorovně od jednoho ke druhému právě dráty. Pozorování sedění na drátech do tohoto nepatří (tomu nedávejte žádnou kategorii), pokud není v nejtěsnější blízkosti sloupu (např. aby se ho mohl dotknout roztaženým křídlem). Nyní pro zajímavost je z 58 takto označených pozorování správně pouze tři a půl (sedí na čemsi neznámo kde umístěném).

Hnízdění a hnízdní atlas

Pro automatizované vytvoření hnízdního atlasu je především potřeba zadat souřadnice nakliknutím bodu do mapy, nebo alespoň číslo kvadrátu KFME. Nejlépe si předem ověřit, kde jsou hranice kvadrátů, aby skutečná poloha hnída nebyla v nějakém jiném vedlejším. Pokud z jakéhokoliv důvodu chcete přesné umístění hnízda utajit, tak k tomu slouží zvláštní zaškrtávací volby vedle mapy.

Dále pozor na podobné názvy kategorií, které se ale značně liší. B6 navštěvuje hnízdiště je navštěvování pravděpodobného hnízdiště, ale C13 přílety na hnízdiště je prokázané hnízdění, viz metodiku. Pokud by někdo nevěděl, ještě kat. přináší potravu by se měla použít pouze tehdy, souvisí-li to s hnízděním (a to pokud možno kdy vidíme kam ji přináší a ne jen že někam odlétá). V opačném případě, např. na krmítku, se použije lov / sběr potravy. Dalším zlozvykem je nadužívání kategorií A1 v hn. době ve vhodném prostředí, B3 pár v hn. době ve vhodném prostředí a B4 stálý okrsek. A1 a B3 lze použít pouze tehdy, kdy skutečně je doba hnízdění daného druhu, a nikoliv jen jeho tah. Také se samozřejmě nemůže jednat pouze o jeho přelet, bez jakéhokoliv vztahu k lokalitě, a samozřejmě musí jít o možné hnízdiště tohoto druhu. B3 lze použít pouze tehdy, pokud ptáci viditelně tvoří pár, nikoliv pokud je někde jedno pohlaví a někde dál jinde druhé (viz dále). B4 se používá tehdy, pokud se pozorovaný jedinech chová teritoriálně (např. zpívá) minimálně po jednom týdnu stále na stejné lokalitě. Kategorie není určena pro pouhou přítomnost druhu na stejné lokalitě. A úplný nesmysl, ale překvapivě častý, je označení této kategorie hned při úplně prvním pozorování. Nelze použít žádné domnělé předpoklady ani výskyt z minulých let. A ještě jak pro malé děti se musí připomenout, že jeden pár tvoří dva jedinci stejného duhu a zároveň opačného pohlaví (samec + samice) a zároveň musí společně jevit nějaké vztahy. Pár nemůže tvořit jeden jedinec, ale ani oba na samostatně vzdálených místech, ale ani jedno smíšené hejno obou pohlaví (a už vůbec ne pokud nelze rozlišit pohlaví), pokud v něm nejsou jasně vidět párové vztahy (ostatně to by se často vylučovalo s teritoriálním chováním).

Často kladené otázky (FAQ) k atlasu hnízdního rozšíření na webu ČSO


Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.