Ptaci.org
Stránky pozorování: hnízdění havranů, hvízdáci v Praze, labutě v Praze, husy v Praze, ptáci v Praze.

Husy v Praze

Svá pozorování hlašte nejlépe do databáze birds.cz, kde je můžete i vyhledávat, cenné jsou i záznamy mrtvých jedinců a hlavně příčina smrti (lze rozkliknout [+] před možností mrtvý).Husa sp. znamená jakýkoliv druh husy, blíže neurčený. Zde použito i pro možné smíšené hejno více neurčených druhů (to by se správně mělo zapisovat spp.).

Pozn. dále ještě nejsou uvedena všechna data. Na grafickou úpravu stránky momentálně není čas. Kroužek často nebyl odečten, a proto se nelze vždy spolehnout na přesné přiřazení k danému jedinci (v takovém případě samozřejmě nebude hlášen KS). Pokud spolehlivě odečtete kroužek, měli byste poslat hlášení Kroužkovací stanici NM Praha (spolu s číslem kroužku i datum, městskou část nebo přesnější místo a zda je pták živý), databáze birds.cz není automaticky propojena s Kroužkovací stanicí. V žádném případě se nepokoušejte si "domýšlet" chybějící číslice za pomoci dat z tohoto nebo jiného webu. Zde je to pro zajímavost. Vědecký význam je stejně blízký nule, neboť se evidentně nejedná o čistě divoké ptáky.

V Praze se objevovala i zajímavá berneška rudokrká, která uprchla ze ZOO. Zajímavé jsou také husy labutí v Kunraticích, které ale jsou domestikované. Další husy labutí/domácí a jejich kříženci jsou na rybníku v Zoo-koutku Hostivař - K obecním hájovnám 275/1. Na podzim 2016 se na Smíchově u železničního mostu objevily dvě bílé husy domácí.

Přeletující husy mohou být někdy z neznalosti zaměněny za jeřáby (dlouhé nohy) nebo i jiné ptáky (např. kormorány).

Je třeba upozornit na neznalost lidí jejich chování. Pokud přicházíte krmit ptáky (samozřejmě nikdy ne k hnízdu) a husy se k vám začnou přibližovat (třeba i rychle), není to známka žádného "útoku", ale naopak "žebrání" o jídlo. Zatím žádná šedá husa nikdy neštípla zobákem, ani při krmení "z ruky" (narozdíl od všech ostatních ptáků). Ale u těch bílých to nezkoušejte, ty vás nejspíš kousnou, ale také pouze pokud sami ruku nabídnete. Jejich "kejhání" také není "zlé", ale jde o takové "vítání" nebo svolávání dalších k jídlu. Obecně vy nesmíte začínat "útok", a to platí i pro plašení (které mimochodem zakazuje zákon o myslivosti). Vždy dělat pomalé pohyby a nepřibližovat se s neovladatelnými dětmi nebo psy. Pokud na vás nějaký pták výrazně ostře syčí, vy musíte ustoupit (oni tam jsou "doma"). (Slabé "vydechování", ale i "ga ga ga" nebo "kejhání", je v pořádku.) Neuposlechnutí nebo ještě navíc výpady z vaší strany pak mohou být následovány obranným protiútokem. Zdejší vyhnízděné husy ale očividně člověka primárně nepovažují za nepřítele a bylo možné se k nim přiblížit bez následků.

1) husa velká

V roce 2016 bylo prokázáno první hnízdění. Zřejmě v Braníku a nejspíš na dlouhém "ostrově". Jedna dospělá byla bez kroužku, druhá pravděpodobně A16008. Blízko nich se často objevovala ještě samotná A18468, případně i jiná nekroužkovaná. Později A16 zmizela. Zbytek rodiny se objevuje střídavě v Braníku (u Kunratického potoka) a mezi Rašínovo nábřežím a náplavkou u železničního mostu, kde většinou před západem Slunce probíhá pravidelné hromadné krmení. V zimě se zde objevila navíc další nekroužkovaná husa a nejspíš další dvě z rodiny (dospělá a zatím jedna mladá) dostaly nově kroužky. Na konci ledna a začátkem února 2017 postupně začaly mizet další, jedna přímo pozorována jak zemřela (možná následkem ptačí chřipky). Do jara dalšího roku z rodiny zřejmě zůstaly už pouze tři mladé (jedna s kroužkem).

V říjnu 2012 se všechny tři husy velké přemístily na Smíchov / Rašínovo nábřeží, tímto se identifikace konkrétních jedinců značně ztížila. Začátek prosince - na uvedeném místě už se objevují pouze dvě - A16 a nekroužkovaná, A10 zmizela. V posledních dnech jsou přes den často obě husy na Rašínovo nábřeží hned u Palackého náměstí a na večer se přesouvají na místo pravidelného hromadného krmení labutí na Smíchově blízko železničního mostu.

12.10.2012 Výtoň - (min.) 2 ex (1 kr.)
16.10. Výtoň 1 ex, Smíchov 2 ex
17.10. A10354 (viz) + Výtoň 2 ex (min. další 1 kr.)
28.12.2012 pozdě odpoledne dvě husy (1 kr.) mezi Jiráskovo a Palackého mostem u RN,
           jedou ke druhému břehu, po setmění jedna odplouvá na jih (krmení), druhá neviděna
1.7.2013 zdá se, že byla opět na svém místě v Braníku, pozorováno jen z druhého břehu z autobusu

a) Braník - A 16008

pták označený v lednu 2009 v Plané nad Lužnicí
na noze s kroužkem už dlouho má natrženou blánu
----
zima 09/10*
----
2010
----
7.3.*
12.12.*
16.12.*
----
2011
----
17.1.*
28.1.*
14.11.*
17.12.* Podolí
18.12.*
----
2012
----
6.2.
7.2.
10.2.
15.1.*
14.2.*
23.2.
24.2.
28.2.*
1.3.
6.3.
11.3.*
15.3.*
17.3.*
21.3.
11.9.
(20.9. nekontrolováno)
21.9.
17.10. RN ?
dále většinou RN/Smíchov, ale občas zaletěla i do Bráníku
21.11. Smíchov, s nějakou další, ale nikoliv c)
6.12. Braník* a později RN-Palackého
----
2013
----
23.1.* Braník
3.7. Braník, "adoptovaná" do rodiny labutí s 6 ml.
někdy mezi tím stále na místě, už jen 5
9.10. Rašínovo nábřeží, stále "adoptovaná" do zbytku rodiny labutí z Braníku (ad. p. s LB5523 + už jen 4 juv.)

b) Kampa/Střel. ostr. (příp. Smíchov) - A 10354

kroužkována v centru Prahy na náplavce u Klárova v lednu 2009
pozor na to, že později byly některé jiné zdejší husy okroužkovány velmi blízkými čísly

----
zima 08/09* (osobně ≤25.02.2009 na onom místě)
zima 09/10* (např. 04.12.09, 18.12.09 ==)
----
2010
----
26.3.
1.4.
...
23.9.*
5.12.*
10.12.*
(16.12.* Modřany)
(18.12.* Modřany)
19.12.* Modřany
----
2011
----
4.1.* Modřany
12.1.* Sm
15.1.* Sm
16.1.* Sm
20.1.* Sm
21.1.* Sm
23.1.* Sm
28.1.* Sm
21.2.* Sm
10.3.* Sm
20.3.* Sm
29.9.* Sm
13.11.* Sm
26.11.* Sm
1.12.
7.12.* Sm
----
2012
----
3.1.*
26.1.
1.2.*
2.2.+*
3.2.
4.2. * http://zaprirodou.infoblog.cz/clanek/za-ptaky-do-centra-prahy-tentokrat-s-civavou-6927/
5.2.*
8.2.+*
11.2.*
14.2.
17.2.
22.2.
23.2.+* (S)
26.2.*
27.2.+*
28.2.+*
29.2.+*
3.3.*
6.3.
9.3.+*
21.3.
5.5.*
15.5.
11.9.
20.9.
(21.9. nekontrolováno)
17.10. Smíchov - náplavka mezi Jiráskovo a Palackého mostem, odečten kroužek
- poslední pozorování!

c) nekroužkovaná husa - Smíchov

Objevila se asi někdy v létě; původně ze všech nejoprsklejší.
2012
----
29.8.
11.9.
20.9.
21.9.
...
17.10. RN
dále společně s A16
21.11. MS-Cihelná, + na Smíchově A16 /viz/ s nějakou další
28.11. Sm
----
2013
----
29.1. Malá Strana - Cihelná, už delší dobu
-----
Nelze to samozřejmě prokázat jistě, ale je velmi pravděpodobné (i podle později zjištěného chování),
že právě tato byla 27.11.2015 okroužkována A18468

x) Jiné

2011
----
5.3.* Modřany (možná b)
20+22.3.* Slatina
23.5.* Podolí
19.7.* Malostranská
6.9.* Modřany, K
----
2012
----
9.2. Smíchov - límec I23
16.3.* Počernický rybník

leden 2017 - na Smíchově se objevila další krotká

2) husa polní (tundrová)

Smíchov (nebo Rašínovo náb.) - 2012
-----------------------------------
ssp. rossicus
9.2.
10.2.
(11.2. Podolí)
15.2.*(Rn)
16.2.
23.2.+*
24.2.
25.2.*
28.2.
29.2.
1.3.
6.3. (Rn)
9.3.
11.3.*
13.3.*
10.5.
23.5.
------
28.1. 2012 - Počernický rybník
6+8+9+10. 12. 2011 - Aloisov černý most
...
tato zřejmě minimálně až do května 2012
---------------------------------------
...

od ledna do května 2016 se objevily společně dvě husy polní (tundrové) okolo Hodkoviček

3) husa běločelá (mladá)

Braník (nebo Modřany) - 2012
----------------------------
15.1.*(M)
12.2.*(M)
23.2.
24.2.
6.3.
11.3.*
15.3.*
17.3.*
21.3.

(* = jiný pozorovatel)
***********************************

2016/17 se opět v Braníku objevila (jiná) mladá husa běločelá

4) husa domácí (bílá)

nejspíš se jednalo o pár
6.11.2016 Smíchov, Hořejší nábř. (místo neupřesněno) * (obs_id=4259971)
16.11.2016 Smíchov (vlastní kolem 16:15)
10.1.2017 Braník ** (9:00 – 10:30 s foto: http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=4726137 + 11:35 – 12:00 obs_id=4726700 )
10.1.2017 Smíchov u žel. mostu (vlastní kolem 16:09)
11.1.2017 Smíchov u žel. mostu (vlastní kolem 15:55)
13.1.2017 Braník ** (9:00 – 12:15 místo neupřesněno obs_id=4899211 + obs_id=4905402)
17.1.2017 Smíchov u žel. mostu (vlastní kolem 15:58)
18.1.2017 u Vyšehr. žel. mostu * (obs_id=4928387)
26.1.2017 u Barand. mostu, POSLEDNÍ POZOROVÁNÍ +* (13:10 – 13:40 obs_id=4967298 + vlastní asi 17:27)
25.3.2017 pozorována jen jedna u Výtoně
Pokus o grafické znázornění prokázaného výskytu 2011/12:
velká:
polní:
běločelá:
pozn. nemůže být zaručeno úplné pokrytí a v poslední době nebylo aktualizováno

starší data (cso.cz alias birdlife.cz /?birds=1)

(osobní viz nahoře)
Datum 	Druh 	Počet 	Lokalita 	Pozorovatel 	P (poznámka /birdpozn.php?id= id nelze uživatelsky zjistit bez P)
15.11.09 	husa běločelá+polní 	50 ex. 	Praha - Skalka;A 	Lučan R. id=52403 "v 11:30 přelet jv směrem, dle hlasů převaha běločelek"
18.10.09 	husa divoká 	cca 15 ex 	Přední Kopanina(A);A 	Dvořák Miroslav id=51555 "asi 700 m vysoko(ztrácely se v mracích),směrem východ"
16.12.08 	Husa labutí 	1 ex. 	Praha - Stromovka (A);A 	John Václav 	id=40322 "společně v hejnu kachen divokých, slípek a lysek"
13.01.10 	Husa polní 	cca 90 ex. 	Praha - Troja (A);A 	Šimek J., Brandl P. 	id=54095 "přelet nad areálem zoo"
25.11.08 	Husa polní 	67 ex. 	letiště Ruzyně;A 	Šena Václav id=39835 "Přelétaly přes letištní plochu směrem na Hostivice."
28.10.07 	Husa polní 	50 ex. 	Praha - Řepy;A 	M.Brejška,L.Brejšková
29.11.06 	Husa polní 	350 	Praha - Dejvice, (A);A 	Bergmann Pavel id=20926 "Přelet tří "klínů" přes město od severu na jih."
22.02.06 	Husa polní 	ca 450 ex. 	Praha-Modřany;A 	Mir.Jelínek id=11790 "přelet hejna severovýchodním směrem"
21.11.04 	Husa polní 	67 ex. 	Modřany;A 	Mir.Jelínek id=5249 "přelet"
31.10.04 	Husa polní 	20 	Praha Klánovice;A 	P.Bergmann id=5086 "Přetah od jihu na sever."
30.01.10 	Husa sp. 	2 ex. 	Praha 2 , Italská ul.;A 	Kosová Štěpánka id=54799 "kolem 16h přelet na jih"
11.01.10 	Husa sp. 	24 ex. 	Praha 10 Uhříněves;A 	Kosová Štěpánka id=54014 "9:30 SEČ přelet směrem k severu, část. klín. formace, dost nízko, asi husy polní"
16.02.10 	Husa velká 	1 ex. 	Vltava,Braník;A 	Mir.Jelínek id=55417 "pták s kroužkem, kroužkovaný v lednu 2009 v Plané nad Lužnicí"
13.02.10 	Husa velká 	1 ex. 	Vltava,Braník;A 	Mir.Jelínek
13.02.10 	Husa velká 	1 pár 	Vltava,Modřany;A 	Mir.Jelínek id=55317 "Samec je kroužkovaný, zimuje v Praze již druhou zimu."
13.02.10 	Husa velká 	2 ex 	Praha-Modřany;A 	Bureš Milan
07.02.10 	husa velká 	2 ex 	Praha Modřany (A);A 	Bureš Milan
11.01.10 	Husa velká 	1 ex. 	Vltava,Bráník;A 	Mir.Jelínek id=54042 "podle kroužku pták,který zimoval v Praze již minulou zimu"
27.12.09 	Husa velká 	1 ex 	ř.Vltava, Pha-u žel.mostu;A 	Muláček Roman
21.11.09 	Husa velká 	1 ex. 	Vltava, Praha - Klárov;A 	Palčej Petr id=52548 "možná stejný jedinec jako minulou zimu na stejném místě, má kroužek"
21.11.09 	husa velká 	cca 40 ex. 	Kbely;A 	Švec Rastislav id=52524 "Prulet hejna, pravdepodobne h. velke, smer SZ - JV"
22.08.09 	Husa velká 	1 	Praha, Hořejší nábřeží (A);A 	Lustig Roman id=50099 "fotodokumentace"
01.03.09 	husa velká 	3ex. 	Dolni Počernice ;A 	Harmaček josef id=43096 "kroužili nad zadní části zminěneho Dolnopočernickeho rybnika,pote vzali smér k soustavě Lítožnických rybníku"
04.02.09 	Husa velká 	1 ex. 	Praha, Vltava (A);A 	Hauser Ludvík id=42147 "Parčík před Mánesovým mostem, je zde (minim.) od 22.1. 09."
27.01.09 	Husa velká 	1 ex. 	ř.Vltava, Praha-Klárov;A 	Mir.Jelínek id=41908 "polokrotký mladý pták (1.zima), zdržuje se ve skupině labutí již delší dobu
pro sledování dalšího pohybu chycen a okroužkován"
22.01.09 	Husa velká 	1 ex. 	Praha, Vltava (A) ;A 	Hauser Ludvík id=42146 "Parčík před Mánesovým mostem."
25.01.07 	Husa velká 	28 ex. 	Liboc, Praha 6;A 	Novák František
15.01.07 	husa velká 	47 ex. 	Praha-Smíchov (AA);A 	Viktora L. id=22043 "přelet hejna"
... databáze je asi od 03/03, ale nenalezen žádný jiný záznam

Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.