Ptaci.org
Informace k webu: probíhají zde momentálně různé experimenty s tvorbou webu a databází a některý obsah je jen dočasný. Pokud něco nemůžete najít, většina veřejného obsahu může být případně ještě nějakou dobu dostupná v dočasném archivu.
Stránky pozorování: hnízdění havranů, hvízdáci v Praze, labutě v Praze, husy v Praze, ptáci v Praze.

Hnízdění havranů polních (Corvus frugilegus) ve východních Čechách

Svá pozorování hlašte nejlépe do databáze birds.cz, kde je můžete i vyhledávat, cenné jsou i záznamy mrtvých jedinců a hlavně příčina smrti (lze rozkliknout [+] před možností mrtvý).

Poznámka k použitelnosti dat: viz nadřazená stránka. Nezaměňovat za vrány nebo krkavce. V koloniích hnízdí havrani, často jsou s nimi společně i kavky.

Chrudim

(Pardubický kraj, okres Chrudim)
Osídlení údajně nastalo po zničení hnízdišť v Pardubicích, asi 1960-61 (Kokeš, Sylvia 19). Na Ptačích ostrovech - park Střelnice a další zřejmě někde na sídlišti a hřbitově. Poprvé (za sledovanou dobu) měli zahnízdit v r. 1953 u nemocnice, později v parku Střelnice. V r. 2008 tam mělo být asi 650 hnízd. Je zde i jejich zimní nocoviště.
Kolonie na Ptačích ostrovech je na zvláště chráněném území (přírodní památce), zřízené v roce 1997 mimo jiné právě i kvůli její ochraně. Část je i v ochranném pásmu. Pokud to někdo nechápe, tak takové území slouží primárně k ochraně přírody (zde kromě havranů i mnoho dalších vzácných, ohrožených až silně ohrožených druhů zvířat a rostlin), nikoliv k masové zábavě a rekreaci lidí, a nemění na tom nic ani to, že se nachází ve městě a připomíná normální park nebo pro někoho skládku odpadu.
Ptačí ostrovy - foto 2011: [WikiMedia]
2010 z nepochopitelných důvodů záměrně zničeno 158 hnízd
Podle zprávy z roku 2012 to má být s asi 800 páry momentálně největší kolonie v republice.

Z požadavku jednoho občana v roce 2015 pro jejich regulaci vyplývá, že hnízdí i na hřbitově U Kříže a sídlišti U Stadionu.

V červenci 2013 zde řádila i silná přírodní bouře s vichřicí. O následcích na hnízda havranů asi nejsou informace. Také asi v červnu 2008. Každopádně v obou případech spadly některé stromy, není známo zda s hnízdy.

Radnice města Chrudim ještě ve 21. století dělá to, co si dovolili naposled komunisti do padesátých let (kdy ale ještě neexistovaly zákony o ochraně přírody a zvířat), jako je shazování obsazených hnízd v době hnízdění. Kromě toho tam stříleli holuby přímo v ulicích. Pro srovnání, mnohem početnější domácí psy a kočky nijak neregulují.

Pardubice

(Pardubický kraj, okres Pardubice)
od konce 19. století [pdf] [textová verze] [další]


Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.