Ptaci.org
Informace k webu: probíhají zde momentálně různé experimenty s tvorbou webu a databází a některý obsah je jen dočasný. Pokud něco nemůžete najít, většina veřejného obsahu může být případně ještě nějakou dobu dostupná v dočasném archivu.
Stránky pozorování: hnízdění havranů, hvízdáci v Praze, labutě v Praze, husy v Praze, ptáci v Praze.

Hnízdění havranů polních (Corvus frugilegus) v Praze (a nejbližším okolí)

Svá pozorování hlašte nejlépe do databáze birds.cz, kde je můžete i vyhledávat, cenné jsou i záznamy mrtvých jedinců a hlavně příčina smrti (lze rozkliknout [+] před možností mrtvý).

Poznámka k určení druhu: často jsou havrani nesprávně považováni za vrány nebo krkavce. V koloniích a zejména ve městech hnízdí pouze havrani, případně se s nimi zdržují i kavky. Poznámka k (ne)použitelnosti dat: viz nadřazená stránka.

Na této stránce budou pro přehlednost jen základní informace. Podrobná data budou někdy později na další. Některé informace jsou dočasně nekompletní. Momentálně ale z osobních i společenských důvodů byly pozorování, vyhledávání a aktualizace stránky velmi omezeny.

Všechna v poslední době kontrolovaná hnízda v Praze, s výjimkou jednoho jediného stromu s asi 1-2 hnízdy (lokalita z důvodu ochrany před zničením nebude upřesněna), jsou na listnatých stromech. Zřejmě je to ale z toho důvodu, že velké jehličnaté stromy zde už téměř žádné nejsou.

Vrchlického sady (park u Hlavního nádraží, Sharewood, P1 - Nové Město)

KFME: 5952(ba)
První záznam: ?. Poslední kontrola: 2018 - aktivní.

Čelakovského sady (P1 - Nové Město)

KFME: 5952(ba)
První záznam: 2015.
3 hnízda na platanu.
2017 zdá se opuštěná, v jednom hnízdě možná hřivnáč.

? Karlovo náměstí?

Údajně nalezeno několik prázdných hnízd (https://avif.birds.cz/item/15160167), bez přítomnosti ptáků, těžko ověřitelné.

Čakovický zámecký park (P9 - Čakovice)

Zámecký park (Sady vítězství). Mapa: (1).
KFME: 5853(ac)
Zřejmě největší hnízdní kolonie v Praze. Dříve měla i přes 200 hnízd. 2017 asi přes 150 hnízd, ze kterých opět byla téměř všechna odstraněna. Největší počet hnízd bývá na velkém platanu. Zmenšování a rozptylování do okolí je evidentně následkem nelegálního shazování hnízd neznámým pachatelem, které začalo nejspíš po náplavě lidí do nově postaveného Sídliště Čakovice. Lidem trpícím havranofobií ale lze dát jednoduchou radu: nikdo vás nenutí tento park navštěvovat!

Čakovický a Třeboradický hřbitov (P9 - Čakovice a Třeboradice)

KFME: 5853(ac). Mapa: (2).
První záznam: 2014. Kontrola 2019 - aktivní na obou.

Ke Stadionu (P9 - Čakovice)

KFME: 5853(ac a/nebo ca, strom je přibližně na hranici a na takovou přesnost fotomapy se nelze spoléhat)
Strom u penzionu U Zralých, u křižovatky Ke Stadionu x Jizerská, Ke stadionu 164/3. Mapa: (3). Objeveno náhodou před sezónou 2015 asi 6 hnízd, v zimě už jen 3, na jaře zas 4.
2017 - aktivní. 2019 - zcela opuštěno.

Myjavská (P9 - Čakovice)

(https://avif.birds.cz/item/15160170)

Hovorčovice (Praha-východ)

V parku mezi ulicemi Nádražní / Třeboradická / Dlouhá / U Parku. Nejspíš další kolonie odštěpená od Čakovického zámku. 2019 - aktivní. Několik hnízd na jasanu a další možná na jeřábech?

Letňany

Bohumínská (https://avif.birds.cz/item/15135983)

Park Charlotty G. (Garrigue) Masarykové (P6 - Hradčany)

Nejvíce jsou na dvou platanech u ul. Na Baště sv. Jiří (mapa: (1)), občas jednotlivě i na okolních stomech, několik dalších na druhé straně u Špejcharu (mapa: (2)) (Na Baště sv. Ludmily, Badeniho) a ojediněle ještě další blízké v následujícím odstavci (mapa: (3)).
KFME: 5952(ab)
2017 celkem asi min. 50 hnízd. 2018+2019 - aktivní obě části.

Letenské sady (P7 - Holešovice)

Jedno hnízdo na platanu u ul. Na Baště svatého Tomáše. Nepodařilo se prokázat hnízdění.
KFME: 5952(ab)
2017 - hnízdo už zmizelo.
Zbytek Letenských sadů nebyl příliš kontrolován, ale cizí zprávy jsou nejspíš jen nepřesností záznamů z parku.

Zahrada rezidence velvyslance USA (Petschkova vila, P6 - Bubeneč)

Lze pozorovat z ul. Jaselská, ovšem jen nenápadně.
KFME: 5952(ab) a případně 5852(cd) (hranice!)
První záznam: 2014. Poslední kontrola: 2017 - naposled jen jedno hnízdo, nejspíš zničena v době hnízdění.
Možná jedno další hnízdo se objevilo v ulici Pod Kaštany, ale nebylo prokazatelné, zda patřilo havranům (dále opuštěné).

Dejvická / Václavkova u železnice

Další hnízda byla objevena v roce 2019 v Dejvické ulici blízko stanice Hradčanská.
https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=7571014
zač. 2021: celk. 11 hnízd na 3 stromech (5+5+1)
2023 zjištěna další hnízda blízko železniční stanice

Vnitroblok mezi ul. Studentská / Thákurova (P6 - Dejvice)

Lze částečně pozorovat z ul. Studentská.
KFME: 5852(cd)
První záznam: jistý 2014, na StreetView 2012, nejistě lokalizovaný 2009. Poslední kontrola: 2017 - aktivní.
2023 - zaniklá

Bubenečský hřbitov (P6 - Bubeneč)

Hnízda jsou zejména v severní části, t.j. blízko křižovatky Albánská - Ve Struhách.
KFME: 5852(cd)
První záznam: 2014. Poslední kontrola: 2017 - aktivní.
Havrani na plotu

Papírenská (P6 - Bubeneč)

KFME: 5852(cd)
První záznam: 2012. Poslední kontrola: 2018 - aktivní.
Adresa: Papírenská 115/7 a Papírenská 586/14
Další dvě hnízda byla 2016 přes železnici mezi ul. Jednořadá a Ve Struhách (Ve struhách 1009/44), nyní 4 + 1 vedle před č. 42.

Paťanka

První záznam: 2020. https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=8608932

Letiště Praha Ruzyně (P6 - Ruzyně)

KFME: 5851(dc)
První záznam: 2012 (vyl.ml.). Poslední záznam: 2014 (stavba hnízd)
Zde bylo povoleno odstranění hnízd mimo dobu hnízdění.

Řepy

MŠ Bendova (https://avif.birds.cz/item/15192468)

Vnitroblok U Balabenky (P8 - Libeň)

Lze pozorovat z ul. U Balabenky.
KFME: 5852(dd)
První záznam: 2014. Poslední kontrola: 2017 - aktivní.

Další hnízdo poblíž - Turnovská / Palmovecký kopec (https://avif.birds.cz/item/15162790).

Vnitroblok u Nemocniční (P8 - Vysočany)

KFME: 5853(cc)
Kontrola 8.3.2018 - nic, jen přelety v okolí.
Evidentně musí být ještě nějaké jiné hnízdiště v okolí, které se ale nedaří dohledat. Dříve mělo být u nádraží.

Park za Vysočanským pivovarem

První záznam: 2020. https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=8617931

Kyselova (P8 - Kobylisy)

Zřejmě jen dočasné nouzové náhradní hnízdiště za nějaké neznámé, nelegálně zničené.
Před domem Kyselova 1185/2. Překvapivě ale na menších stromech, nikoliv na tom velkém památném.
KFME: 5852(db)
Zaznamenaná hnízdění: 2010, 2012. V roce 2011 zdáse nehnízdili a později také ne, ačkoliv nějaká hnízda tam ještě pár let zůstávala.

Starý židovský hřbitov (P1 - Josefov, chybně Staré město)

Od roku 1949. V roce 2000 bylo napočítáno 90 obsazených hnízd. Na začátku dubna 2001 Židovské muzeum bez povolení pokácelo stromy s hnízdy [ČIŽP]
Bylo by zajímavé zjistit, kdy tam byli naposled, zda byl židovský zásah okamžitým koncem. Např. v roce 2012 už nebyla zjevná žádná známka přítomnosti.
Je možné, že se přesunuli právě do parku Masarykové, je to asi 1 km. KFME: 5952(ba a případně i ab)

Prokopské údolí

Viz http://www.wmap.cz/opk/ptaci/ptak/ptak110.htm
Čtverec lze lokalizovat souřadnicemi: 50°3'0"N, 14°21'15"E; 50°3'0"N, 14°22'30"E; 50°2'15"N, 14°21'15"E; 50°2'15"N, 14°22'30"E. Další informace nejsou, lokalita v poslední době nebyla navštívena.

Hanspaulka

1942 - 1948.

Botičská

Měli být ve dvoře školy - nejspíš gymnázia, což by souhlasilo i s lokalizací u Ministerstva spravedlnosti. Je tam mimo jiné velký platan. V současnosti (2017) nepozorována žádná hnízda.

Další informace

http://www.ifauna.cz/clanek/okrasne-ptactvo/havran-polni-corvus-frugilegus/3827/
http://www.wmap.cz/opk/ptaci/ptak/ptak110.htm
http://www.cso.cz/wpimages/other/sylvia19_8Kokes.pdf
http://www.cso.cz/wpimages/other/sylvia4_4_2Musilek.pdf


Další můžete sami zaznamenat do Avifu nebo psát na: 

Pokud není uvedeno jinak, autory původních map jsou přispěvatelé OpenStreetMap, www.openstreetmap.orgTento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.