Ptaci.org
Informace k webu: probíhají zde momentálně různé experimenty s tvorbou webu a databází a některý obsah je jen dočasný. Pokud něco nemůžete najít, většina veřejného obsahu může být případně ještě nějakou dobu dostupná v dočasném archivu.

Mrtvoly ptáků / Protihluková stěna Karlovarská - Lišanská, Praha

Praha - Jiviny, katastr Ruzyně, u hranice s Řepy. Stojí minimálně od léta 2009.

Jasný důkaz toho, že siluety dravců jsou téměř k ničemu. Příklad účinného řešení. Viz také nová stránka ČSO Ptáci a skla.
Delší dobu po medializaci vyřešeno.

Stěny byly po dlouhé době, až v květnu 2013, polepeny UV proužky, které jsou pro člověka jen málo viditelné, ale ptáci by je měli vidět dobře. Každopádně tam od té doby nebyl nalezen žádný prokazatelně nový mrtvý pták. Nebyly však zabezpečeny malé soukromé stěny. Ještě je potřeba preventivně upozornit, že se někdy dělají vodorovné proužky, to by ani tak nevadilo, ale dělají se příliš daleko od sebe, takže sse účinnost pro některé druhy nedostavuje.


Stěna je sice zjevně z kvalitních (a jistě velmi drahých) betonových panelů, ale mezi panely a sloupky znatelně "profukuje" hluk - zřejmě žádná izolace.

Tento případ už byl dlouhá léta v řešení a stěna by měla být zabezpečena až na jaře 2013. Je polovina dubna a stále se nic neděje. Částečné řešení začalo probíhat až kolem začátku května 2013. Bylo odhadnuto, že od jara 2012 do prosince tam bylo zabito až 200 ptáků, to znamená pod každým oknem jeden pták za rok. Není však jasné, zda bylo bráno v úvahu odnášení mrtvých ptáků např. kočkami ze severní strany, protože na druhé straně jich bylo mnohem víc, pod jedním oknem i minimálně 4, to by znamenalo podle stejného klíče přes 1000 ptáků ročně.

Další nebezpečné jsou nástavky nad soukromými stěnami u Karlovarské směrem na západ - minimálně už mrtvá kvíčala a s ne zcela jistou příčinou i krahujec.
Následující fotografie ještě neobsahují všechny později napočítané ptáky. Celkem to za ty minimálně 4 roky dosahuje zřejmě mnoha stovek.
pravděp. mladý strakapoud velký

krahujec

šoupálek (dlouhoprstý)

dlask
Poznámky k poloze mrtvých ptáků vzhledem ke stěnám: - pták nemusí být přímo pod stěnou z několika důvodů (odražení od stěny, přemístění vlastní nebo cizí silou i člověkem); - pokud je stěna blízko silnice (např. ta část Krarlovarské u křižovatky), ptáci dopadnou přímo na silnici a za velmi krátkou dobu se pod auty doslova rozpráší a nikdo nenajde ani jejich zbytky; - u části této stěny u hřbitova, ze strany kde je tráva, velmi rychle dochází k rozkladu a predaci mrtvol, často tam zůstanou jen zbytky peří, proto se jich tam při méně časté kontrole napočítá velmi málo, ale nejspíš skutečné počty zabití budou z obou stran stejné.


Vzhledem k předchozím průběhům a dalšímu užitku bude většina nových ptáků odnášena preparátorovi Národního muzea, kde ještě mohou posloužit vědeckým účelům. Uklízení na severní straně je vhodné i k tomu, aby tam na mršiny nechodili dravci a sami tak neskončili - to se často stává i na silnicích.
Záznamy v databázi:
1.10.2012 napočítáno celkem přes 40 mrtvol (včetně zbytků koster), to jsou samozřejmě jen ty, které tam zůstaly a byly vidět, takže skutečný počet bude mnohem větší
Zatím nepřidáno do databáze: 2x sýkora modřinka, 2x mladý strakapoud velký, vrabec domácí a další...
26.10.2012 - druhý králíček obecný, 2x kos, min 1x další dlask, nejspíš mladý holub hřivnáč a pravděpodobně další koňadra nebo modřinka
29.10.2012 třetí králíček obecný, hrdlička zahradní, další nová koňadra, z důvodu sněhové pokrývky nedostatečná možnost kontroly
1.11. další uhelníček (zjevně více dní mrtvý)
4.2.2013 pravděpodobně další koňadra, 9.3.2013 vrabec d. F, 5.4.2013 vrabec d. F + pěnkava o. M
15.4.2013 - 2x konipas bílý, strakapoud velký F, kos černý M, asi 2x sýkora ko. - vše nově za 10 dní
5.4.2013 - pěnkava obecná M, vrabec domácí F, k tomu druhá z před 9.3.
pro zajímavost tam zřejmě došlo i k úmrtí hmyzu - pravděpodobně kobylky
15. 4. 2013 - 2x konipas bílý
15. 10. 2012 - kos černý
10. 10. 2012 - červenka obecná
4. 10. 2012 - sýkora koňadra
4. 10. 2012 - kos černý
1. 10. 2012 - králíček obecný
1. 10. 2012 - 3x dlask
1. 10. 2012 - sýkora uhelníček
25. 9. 2012 - min. 30 viditelných mrtvých ptáků (některé jejich fotky výše)
18. 6. 2012 - juv. sýkora modřinka + neurčený
17. 6. 2012 - 5 mrtvých krahujců
9. 5. 2012 - 3 krahujci
9. 5. 2012 - 2 červenky
9. 5. 2012 - holub dom.
9. 5. 2012 - něco jako kos
9. 5. 2012 - další 3 neurčení
9. 5. 2012 - něco jako červenka

Medializace

Novinky.cz, Český rozhlas, Ekolist.cz, Pražský deník, VelkaEpocha.sk (24.10.2012) Ptačí svět 2/2012, strana 21 (je pod číslem 23 a je zvětšovací zdarma), Chcete mě? ČT2 16.12.2012 - text - video (zdarma přístupný archiv) Určení druhů:

Luděk P. 1: strakapoud velký -juv; 4: pěnice pokrořvní?; 7: lejsek sp.; 16: pěnice hnědokřídlá;-určitě ne 22: šoupálek asi dlouhoprstý.....

Miroslav J.: 1 - asi skutečně mladý strakapoud velký, 4 - s největší pravděpodobností pěnice pokřovní, 7 - nejspíš lejsek černohlavý, 14 - krahujec, 16 - vrabec domácí, 22 - pravděpodobně šoupálek dlouhoprstý, 23 - dlaskUrčení druhů i cokoliv jiného můžete psát na: info zavináč ptaci.org

Do databáze pozorování ptáků může přispívat kdokoliv z vás i ne-ornitologů. Nezapomeňte, že nabídka v poli "aktivita" je rozklikávací i do nižších kategorií (důležité pokud je zřejmá příčina smrti).


Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.