Ptaci.org

Klíče k určování ptáků - kolibřík

Je možné, že jsem v ČR pozoroval(a) kolibříka?

Kolibříci se na našem území ani na našem kontinentu nevyskytují, jedná se o americké druhy. To, co jste viděli, je hmyz. Jedná se o velké motýly, většinou dlouhozobky z čeledi lišajovitých, kteří sají šťávu z květů právě obdobným způsobem jako kolibříci. To, co vypadá jako zobáček, je ve skutečnosti sosák.

U nás se vyskytují tři velké druhy dlouhozobek mající rozpětí asi 4 - 5 cm. Jedná se o dlouhozobku svízelovou (Macroglossum stellatarum), dlouhozobku zimolezovou (Hemaris fuciformis) a dlouhozobku chrastavcovou (Hemaris tytyus). Případně se může jednat také o některé druhy lišajů. Během podvečera lze vzácně spatřit, jak sají za letu, všechny druhy tažných lišajů. Všichni jsou však velmi vzácnými hosty z jihu, jedná se o lišaje svlačcového (Agrius convolvuli), lišaje oleandrového (Daphnis nerii), lišaje vinného (Hyles lineata) a některé další. Naše druhy lišajů se projevují podobně, avšak pouze v noci, takže se s nimi většinou nesetkáme. Ve dne ale létá a za částečného letu saje např. kovolesklec (můra) gama (Autographa gamma).

Často ale můžete vidět ještě podobně létající "mouchu" dlouhososku.

Zdroj textu: Česká společnost ornitologická, licence CC BY-NC-SA, upraveno a doplněno (původní článek).

Fotografie: spacebirdy / CC-BY-SA-3.0 (originál na Wikimedia Commons) a Nico&Co / CC-BY-SA-3.0 (originál na Wikimedia Commons)

Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.