Ptaci.org
Informace k webu: probíhají zde momentálně různé experimenty s tvorbou webu a databází a některý obsah je jen dočasný. Pokud něco nemůžete najít, většina veřejného obsahu může být případně ještě nějakou dobu dostupná v dočasném archivu.

Ptačí hnízda

Vodní ptáci

Slípka zelenonohá

Labuť velká

Na stromech

Havran polní

Na stavbách

Rorýs obecný

Kavka obecná

Břehule říční

Jiné druhy v cizích hnízdech

sýkora modřinka v hnízdě jiřiček

vrabci polní v hnízdech jiřiček


Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.